Home Leven Vrije tijd Vrijetijdspas

Vrijetijdspas

Vrijetijdspas

Wat?

De vrijetijdspas is een kaart die vermindering geeft bij een heleboel vrijetijdsactiviteiten in Arendonk.

Voor wie?

Voor iedereen die in Arendonk woont en

  • recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en slechts 1 onroerend goed in bezit heeft, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 745 euro. Dit grensbedrag kan verhoogd worden in functie van het aantal personen ten laste. Deze bedragen worden jaarlijks bepaald door het RIZIV.
  • schulden heeft en in een collectieve schuldenregeling zit.
  • verblijft in een voorziening van bijzondere jeugdzorg op het grondgebied van Arendonk.
  • niet voldoet aan bovenstaande criteria, maar na een gesprek met het Sociaal Huis wel recht heeft.

Waar krijg je korting?

  • Bij verschillende Arendonkse jeugd-, cultuur- en sportverenigingen.
  • Bij tal van gemeentelijke activiteiten en organisaties zoals speelpleinwerking, Grabbelpas, Arfit 50+, seniorenreis,...
  • Bij de bibliotheek, het zwembad, de gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten en de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Arendonk.
  • Bij musea, domeinen en cultuurhuizen van de provincie Antwerpen, zoals het zilvermeer en de Warande.

Toon je vrijetijdspas en vraag naar de korting!

Hoeveel korting?

De tussenkomst bedraagt 50% van het lidgeld/deelnamegeld (met een maximum per persoon van 200 euro per jaar).

Hoe aanvragen?

Ga langs bij het Sociaal Huis (Vrijheid 100 - 2370 Arendonk - 014 40 10 50). Daar wordt bekeken of je een vrijetijdspas krijgt.

Het attest verhoogde tegemoetkoming kan je krijgen bij je ziekenfonds. Dit attest krijg je als je recht hebt op Omnio of WIGW (voorkeurtarief). Breng een attest op naam mee voor elk lid van het gezin.

Je ontvangt binnen een maand de vrijetijdspas of een negatieve beslissing als je niet in aanmerking komt.

Geldig tot?

De vrijetijdspas is geldig voor het lopende kalenderjaar.

Downloads