Home Nieuws Bestuur Advertentiewerving stratenplan door Horemans NV

Advertentiewerving stratenplan door Horemans NV

Advertentiewerving stratenplan door Horemans NV

Het gemeentebestuur werkt samen met de firma Horemans NV aan een nieuwe uitgave van het officiële gemeentelijke stratenplan. Dankzij advertenties kan dit stratenplan gratis worden aangeboden. Een vertegenwoordiger van de firma Horemans NV start deze week met de advertentiewerving bij de lokale handelaars. Uiteraard is elke handelaar vrij om al dan niet in te gaan op dit voorstel.

De firma Horemans NV is de enige firma waarmee het gemeentebestuur een samenwerkingsakkoord heeft voor de realisatie van een stratenplan. De vertegenwoordiger van deze firma kan dat aantonen aan de hand van een officiële brief van het gemeentebestuur, ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur. Firma’s die deze brief niet kunnen tonen, hebben geen enkele band met het gemeentebestuur.

We raden je aan om steeds de aanbevelingsbrief van het gemeentebestuur op te vragen als je benaderd wordt voor advertentiewerving. Er zijn immers voortdurend malafide verkopers op pad die beweren een samenwerkingsakkoord met het gemeentebestuur te hebben. Bij twijfel contacteer je best het gemeentebestuur.