Home Nieuws Bestuur De twee Arendonkse woonzorgcentra gaan voortaan samen verder

De twee Arendonkse woonzorgcentra gaan voortaan samen verder

In de huidige context met vrij complexe zorgnoden en een exponentieel stijgend aantal zorgvragen, ziet het lokaal bestuur van de gemeente Arendonk zich genoodzaakt na te denken over het lokaal sociaal beleid. Samen met de vzw KMSI (WZC De Hoge Heide) heeft het OCMW- en gemeentebestuur (WZC Sint Isabella) een traject afgelegd waarbij gestreefd werd de krachten van lokale actoren te bundelen en de inzet van middelen efficiënt op elkaar af te stemmen.

 

Goedkeuring voor opstart van een fusietraject

Nadat de OCMW-raad, de raden van bestuur en de algemene vergaderingen van de vzw KMSI en vzw KMSL de beslissing namen tot oprichting van een vereniging Hoofdstuk IV (een samenwerking van woonzorgcentra uit de publieke en private sector), zette de gemeenteraad op maandag 26 juni 2017 het licht op groen voor een verregaande samenwerking op het vlak van ouderenzorg binnen de gemeente. Dit wil zeggen dat de oprichters zich engageren om vanuit de woonzorgcentra in Arendonk een innovatief, eigentijds en kwaliteitsvol woonzorgcentrum uit te bouwen.

Hiertoe werd een dossier opgemaakt dat zal ingediend worden bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), dat de goedkeuring moet verlenen. De finaliteit hiervan, een fusie tussen WZC Sint Isabella en WZC De Hoge Heide, zal gerealiseerd worden tegen 1 januari 2018.

 

Uitwerken fusietraject met oog voor huidig personeel

Het indienen van het dossier bij ABB en de goedkeuring ervan door de Vlaamse Regering is een voorwaarde tot opstarten van een nieuwe vzw. Voor het gemeentebestuur zijn diepgaande gesprekken en onderhandelingen met vertegenwoordigers van de personeelsleden minstens even belangrijk. Met de nodige aandacht zal ervoor gezorgd worden dat de overgang naar de nieuwe vzw feilloos zal verlopen. 

 

Uitbouw van gespecialiseerde woonvormen voor personen met dementie tegen 2020

In eerste instantie wordt er bij de start verder gewerkt vanuit de twee bestaande campi langsheen De Vrijheid en De Lusthoven. Het WZC De Hoge Heide langsheen De Lusthoven zal gefaseerd verhuizen naar de campus Sint Isabella. Tegen uiterlijk 2025 zal de volledige verhuis naar het centrum moeten gerealiseerd zijn.

Achter de schermen en op de werkvloer worden voorbereidingen getroffen om via een doorgedreven samenwerking op alle vlakken een nog betere zorg te kunnen verlenen aan al onze bewoners. Tegelijkertijd werken we aan de realisatie van een innovatieve nieuwbouw voor personen met dementie van 52 woongelegenheden op de campus van Sint Isabella.

 

Meer informatie?

Burgemeester: Kristof Hendrickx – gsm 0486 64 09 11 – kristof.hendrickx@arendonk.be

Schepen/OCMW-voorzitter: Kenny Viskens – gsm 0473 99 51 72 – kenny.viskens@ocmwarendonk.be

 

Gemeentesecretaris: Kris Wouters – tel. 014 40 90 62 – kris.wouters@arendonk.be

OCMW-secretaris: Guido Verschaeren – tel. 014 40 10 11 – guido.verschaeren@ocmwarendonk.be