Home Nieuws Bestuur Tweede oproep kandidaten omgevingsraad - deskundigen door beroep of opleiding

Tweede oproep kandidaten omgevingsraad - deskundigen door beroep of opleiding

Tweede oproep kandidaten omgevingsraad - deskundigen door beroep of opleiding

Het gemeentebestuur doet een tweede oproep naar kandidaten voor de omgevingsraad die deskundig zijn door opleiding of beroep. Kandidaturen indienen kan tot uiterlijk 22 september 2019.

In mei deed het gemeentebestuur een algemene oproep naar kandidaten voor de Arendonkse adviesraden, waaronder de nieuwe omgevingsraad. De omgevingsraad bundelt de vroegere milieuraad en GECORO.

Voor deze adviesdraad ontvingen we voldoende kandidaturen. Maar het aantal kandidaten dat deskundig is door opleiding of beroep was beperkt. Omdat de materie van ruimtelijke ordening en milieu steeds technischer wordt, wil het gemeentebestuur de nieuwe omgevingsraad evenwichtig samenstellen, met daarbij ook leden die dagelijks beroepshalve met de materie bezig zijn.

Het gemeentebestuur doet daarom een tweede oproep naar kandidaten voor de deskundige leden van de omgevingsraad. De kandidaten moeten deskundig zijn door opleiding en/of beroep. Die deskundigheid wordt wel breed bekeken. Het kan gaan om deskundigheid in milieu en ruimtelijke ordening in de strikte zin, maar ook om duurzaamheid, ecologie, klimaat en energie, landschap, open ruimte, architectuur, integrale toegankelijkheid, planologie, jurist …

We ontvangen deze kandidaturen graag uiterlijk op 22 september 2019, zodat de gemeenteraad op 14 oktober de omgevingsraad formeel kan samenstellen. In de kandidatuur moet de deskundigheid beknopt gemotiveerd worden.

Kandidaturen moeten per brief gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Vrijheid 29, 2370 Arendonk of per mail naar tom.vermeiren@arendonk.be.