Home Nieuws Bestuur Verkiezingen 2018 - Ik stem ook

Verkiezingen 2018 - Ik stem ook

Verkiezingen 2018 - Ik stem ook

Op zondag 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus voor de lokale verkiezingen. Om je als buitenlandse kiezer in te schrijven op de kiezerslijst moet je een aanvraagformulier invullen en indienen voor 31 juli 2018.

Op zondag 14 oktober 2018 vinden de lokale verkiezingen plaats. Provinciale verkiezingen voor de provincieraad en gemeentelijke verkiezingen voor de gemeenteraad.

Als Belg moet je gaan stemmen als je aan volgende voorwaarden voldoet:

 •  Je bent minstens 18 jaar, ten laatste op de dag van de verkiezingen.
 • Je bent niet geschorst of uitgesloten van het kiesrecht.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van jouw gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten.

Als niet-Belg in België kan je onder bepaalde voorwaarden als kiezer deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen. Eens je je als niet-Belg hebt ingeschreven voor de verkiezingen, geldt de opkomstplicht ook voor jou.

 

Voorwaarden

Stemrecht voor niet-Belgen
Op 14 oktober 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Als Unieburger of als niet-Belg van buiten de Europese Unie, heb je de keuze al dan niet een aanvraag in te dienen om te mogen stemmen.

Voorwaarden voor Unieburgers:

 • Meerderjarig zijn (18 jaar)
 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • In het bezit zijn van een E-kaart, E+ kaart, bijlage 8 of bijlage 8bis

Voorwaarden voor niet-Belgen van buiten de Europese Unie:

 •  Meerderjarig zijn (18 jaar)
 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • 5 jaar ononderbroken hoofd- en wettelijk verblijf in België hebben
 • Bij de aanvraag een verklaring afleggen van verbintenis om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

Zodra je het stemrecht hebt verkregen, ben je verplicht om te gaan stemmen.
Als je bij vorige gemeenteraadsverkiezingen reeds stemrecht hebt verkregen en je voldoet nog steeds aan de kiesvoorwaarden, hoef je géén nieuwe aanvraag in te dienen.

Als je twijfelt of je nog aan de kiesvoorwaarden voldoet, kan je dit navragen bij de vreemdelingendienst.

 

Hoe moet ik mij inschrijven als buitenlandse kiezer?

Om je in te schrijven op de kiezerslijst moet je een aanvraagformulier invullen en uiterlijk 31 juli 2018 indienen.
Je kan het aanvraagformulier hieronder downloaden of afhalen bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier geef je persoonlijk af bij de dienst burgerzaken. Vergeet jouw vreemdelingenkaart niet! Je kan het formulier ook samen met een kopie van je vreemdelingenkaart opsturen naar gemeente Arendonk, Vrijheid 29, 2370 Arendonk.

We onderzoeken jouw aanvraag brengen je schriftelijk op de hoogte van het resultaat.

 

Meer info

www.ikstemook.be