Home Nieuws Bestuur Wil jij meedenken met de Arendonkse adviesraden?

Wil jij meedenken met de Arendonkse adviesraden?

Wil jij meedenken met de Arendonkse adviesraden?

Wil je niet aan de zijlijn staan maar wel helpen om van onze gemeente een nog betere plek te maken om te wonen, te leven en te werken? Word dan lid van een gemeentelijke adviesraad!

Lokale adviesraden spelen een belangrijke rol bij het voorbereiden van het beleid, maar ook bij de uitvoering en bijsturing ervan. Bij belangrijke beslissingen vraagt het bestuur de raden om advies, maar ze kunnen ook zelf voorstellen aanbrengen. In Arendonk zijn er 11 adviesraden: cultuur, bibliotheek, jeugd, sport, senioren, gezin, gezondheid, drugspreventie, ontwikkelingssamenwerking, omgeving en landbouw. Elke adviesraad heeft haar eigen manier van vergaderen.

Het gemeentebestuur wil graag iedereen bij deze adviesraden betrekken. Leden van verenigingen en belangengroepen bereiken we vaak al automatisch, dus deze oproep is speciaal gericht aan elke individuele inwoner van Arendonk. Want de mening van iedereen in onze gemeente telt! Samen kunnen jullie via de adviesraden klemtonen en thema’s naar voren brengen die voor jullie belangrijk zijn.

 • Cultuurraad: Hou je van muziek, theater, dans, poëzie, schilderkunst, beeldhouwwerk … Wil je jouw advies geven over cultuur in brede zin, culturele infrastructuur? Stel je dan kandidaat voor de cultuurraad. De Algemene Vergadering komt een tweetal keer per jaar samen als netwerkplatform voor culturele verenigingen en organisatoren, de cultuurcel is een denktank die zich regelmatig over het culturele leven in Arendonk buigt.
  Contact: Cultuurdienst – 014 40 90 99 – katrijn.van.gorp@arendonk.be

 • Adviesraad bibliotheek: Ben je lid van de bibliotheek en heb je interesse in de werking en het culturele aanbod van de bib? Stel je dan kandidaat voor de adviesraad van de bibliotheek.
  Contact: Bibliotheek – 014 67 16 14 – bibliotheek@arendonk.be

 • Jeugdraad: Al 16 jaar of eerder een jonge twintiger? Interesse in het jeugdbeleid en de activiteiten die voor kinderen en jongeren in onze gemeente worden georganiseerd? Stel je dan kandidaat voor de jeugdraad.
  Contact: Jeugddienst – 014 40 90 69 – pascal.thijs@arendonk.be

 • Sportraad: Wil je inbreng hebben in het sportbeleid van de gemeente? Word dan lid van de raad van bestuur van de gemeentelijke sportraad of engageer je voor één van onze werkgroepen. We zijn ook nog op zoek naar een nieuwe voorzitter. Iets voor jou? Stel je dan kandidaat voor maandag 3 juni 2019!
  Contact: Sportdienst – 014 40 90 91 – tom.severijns@arendonk.be

 • Seniorenraad: Ben jij ouder dan 55 jaar? Wil je graag actief meedenken aan het beleid voor senioren? Stel je dan kandidaat voor de seniorenraad.
  Contact: Dienst vrije tijd – 014 40 90 68 – kim.rossie@arendonk.be

 • Gezinsraad: Wil je graag meedenken over hoe we alle gezinnen in Arendonk nog sterker kunnen ondersteunen? Dan zien we je graag verschijnen bij de gezinsraad.
  Contact: Dienst welzijn – 014 40 10 41 – welzijn@arendonk.be

 • Gezondheidsraad: Ben jij geïnteresseerd in gezondheid en welzijn van de mens? Stel je dan kandidaat voor de gezondheidsraad.
  Contact: Dienst welzijn – 014 40 10 41 – welzijn@arendonk.be

 • Drugspreventieraad: Houdt verslavingsproblematiek jou bezig? Wil je mee nadenken over een preventiebeleid? Dan kunnen we jouw hulp gebruiken!
  Contact: Dienst welzijn – 014 40 10 41 – welzijn@arendonk.be

 • Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS): Heb je een hart voor ontwikkelingshulp? Wil je bijdragen tot een eerlijkere wereld? Word dan lid van de GROS!
  Contact: Secretariaat – 014 40 90 63 – secretariaat@arendonk.be

 • Omgevingsraad: De omgevingsraad bundelt de vroegere milieuraad en GECORO. Deze raad wordt samengesteld uit 5 deskundige leden en 4 plaatsvervangers en 5 vertegenwoordigers van verschillende middenveldorganisaties met 5 plaatsvervangers. We zoeken dus in totaal 19 leden.
  De deskundige leden kunnen zich individueel kandidaat stellen. Ze motiveren hun deskundigheid in hun kandidatuurstelling. De deskundigheid wordt breed bekeken. Het gaat om deskundigheid in milieu en ruimtelijke ordening in de strikte zin, maar het kan ook gaan om deskundigheid in duurzaamheid, ecologie, klimaat en energie, landschap, open ruimte, architectuur, integrale toegankelijkheid, planologie, jurist …
  De 5 aangeduide middenveldorganisaties zijn milieu- en natuurverenigingen, landbouworganisaties, werkgeversorganisaties (bedrijven), handelaars (middenstand) en de werknemersorganisaties. De kandidaturen vanuit de middenveldorganisaties kunnen niet individueel worden ingediend, maar moeten worden voorgesteld vanuit de organisaties zelf. Deze organisatie stelt een effectief lid en een plaatsvervanger voor.
  Bij de samenstelling van de omgevingsraad moet rekening gehouden worden met een correcte man-vrouwverhouding. Er wordt dus opgeroepen aan de middenveldorganisaties om bij voorkeur een man en een vrouw voor te dragen. Kandidaturen indienen kan tot woensdag 5 juni 2019.
  Contact: Dienst grondgebiedszaken – 014 40 90 80 – tom.vermeiren@arendonk.be

 • Landbouwraad: De wedersamenstelling van de landbouwraad staat later gepland. Hiervoor zal een aparte oproep gebeuren via de verschillende landbouworganisaties.

Heb je interesse voor één van deze adviesraden of wil je graag wat meer info? Neem dan zeker contact op! We kijken al uit naar jullie komst.

 

Ook de vzw Toerisme Arendonk is op zoek naar vers bloed. Wil je mee het toeristisch en recreatief aanbod in onze mooie gemeente uitwerken en promoten, dan is Toerisme Arendonk vzw beslist iets voor jou. We brengen je graag met hen in contact!
Contact: Guy Carpentier – 014 67 21 99 – guy.carpentier@skynet.be