Home Nieuws Milieu Doe jij het al zonder pesticiden?

Doe jij het al zonder pesticiden?

Doe jij het al zonder pesticiden?

Ongewenste dieren of planten in de tuin bestrijden? Je terras of oprit schoon houden? Nee, daar heb je geen pesticiden voor nodig. Er zijn voldoende goed werkende alternatieven. Kan je nog wat tips gebruiken? Surf dan naar www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin en zorg mee voor een gezonder leefmilieu.

Al ruim 2 jaar mogen openbare diensten geen pesticiden meer gebruiken in hun onderhoud van parken en terreinen. Dat betekent dat naast je gemeente ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en heel wat sportclubs hun terreinen pesticidevrij onderhouden. En we moeten met z’n allen ook ons voetpad zonder pesticiden proper houden.

Sinds 19 juli is ook voor particulieren een verbod ingesteld voor het gebruik van pesticiden op basis van glyfosaat. Dus waarom niet volledig pesticidevrij gaan? Pesticiden zijn slecht voor onze gezondheid en het milieu rondom ons. Er zijn meer dan genoeg alternatieven voor handen. Die zijn allemaal verzameld in deze praktische tool op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.

Snel aan de slag!
Volg deze vier vuistregels:

 1. Niet elke plant is onkruid
  Door de natuur hier en daar zijn gang te laten gaan in (een deeltje van) je tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je ook natuurlijke vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen of slakken.
 2. Verhard zo weinig mogelijk
  Met een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je tuin leg je de basis voor een gemakkelijk onderhoud.
 3. Plant de juiste plant op de juiste plaats
  Als je planten kiest die goed zullen gedijen op de plaats waar je ze wil planten (zon/schaduw, voedselrijk/voedselarm, droog/vochtig …), heb je minder problemen met ziektes en plagen en je planten groeien beter en voller. Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om open bodem te vermijden.
 4.  Gebruik alternatieven
  Veeg en borstel regelmatig op oprit of terras zodat er zich geen organisch materiaal kan ophopen. Branden werkt ook goed als er al (kiem)plantjes staan.

Woon je in een grondwaterbeschermingszone of langs oppervlaktewater?
Ongeveer de helft van ons drinkwater halen de watermaatschappijen uit grondwater. Om de kwaliteit van het grondwater uit waterwingebieden te beschermen, zijn er beschermingszones afgebakend. Je herkent de zones aan een blauw bord met watergolven. In die zones geldt een verbod op het gebruik van pesticiden. Afwijking van dit verbod kan slechts onder zeer specifieke voorwaarden.

De andere helft van ons drinkwater komt uit oppervlaktewater. Ook langs waterlopen en in bermen geldt een verbod op het gebruik van pesticiden om het leven in het water en de drinkwatervoorraden te beschermen tegen vervuiling.

Uiteraard gelden ook de voorwaarden van het product zelf. Die vind je terug op de verpakking. Voor bepaalde pesticiden geldt een ruimere bufferzone langs het oppervlaktewater.

Meer info
Op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin worden de meest voorkomende goede en slechte situaties getoond. Je krijgt er alle praktische tips die je nodig hebt om jouw pesticidevrije onderhoud op poten te zetten.