Home Nieuws Milieu Everzwijn gespot?

Everzwijn gespot?

Everzwijn gespot?

Het everzwijn of wild varken wordt de laatste jaren vaker gesignaleerd in Arendonk. Jammer genoeg brengen deze dieren soms schade aan, aan gewassen en privé-eigendommen. Ze zijn soms ook betrokken bij verkeersongevallen.

Om hun bezoek en de eventuele schade zo veel mogelijk te vermijden, kunnen preventieve maatregelen genomen worden. Het beheer van everzwijnen wordt afgestemd in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, de wildbeheereenheden en de landbouw- en natuurorganisaties.

Om een goed inzicht te krijgen in de populatie everzwijnen in Arendonk doet het gemeentebestuur een oproep de waarneming van everzwijnen te melden. Dat kan via de gemeentelijke dienst grondgebiedszaken t.a.v. Francine Huijbregts, 014 40 90 81, francine.huijbregts@arendonk.be of via het formulier in het e-loket.

Aan de landbouwers wordt gevraagd om schade door everzwijnen zowel te melden aan het gemeentebestuur als aan het aan het Agentschap voor Natuur en Bos in functie van monitoring van schade door everzwijnen. Dat kan via https://eloket.natuurenbos.be onder de rubriek ‘Fauna en Flora’. Enkel door schade te melden, kan accuraat opgetreden worden.

Meer informatie over everzwijnen en hoe je schade kan voorkomen, vind je in de folder.