Home Nieuws Milieu Everzwijnen

Everzwijnen

Everzwijnen

Everzwijnen komen sinds 2005 steeds vaker voor in Vlaanderen. Ook in Arendonk zijn er intussen enkele gesignaleerd.

Het zijn geen kieskeurige eters, maar verorberen alles wat hun pad kruist en energiewaarde bezit. Ze woelen in graslanden, plunderen maïs- en graanvelden en laten hun eetplek zelden netjes achter. Om hun bezoek en de bijhorende schade zo veel mogelijk te vermijden, moeten preventieve maatregelen genomen worden.

De bestrijding van de everzwijnen wordt afgestemd in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos en de wildbeheereenheden. Om de populatie in kaart te brengen en snel en effectief gepaste maatregelen te nemen, kunnen meldingen van everzwijnen (of sporen ervan) door landbouwers, recreanten … ingegeven worden op de website www.waarnemingen.be. Daar kan je op een kaart de exacte locatie aanduiden. Zo krijgen we een overzicht voor heel Vlaanderen.

Schadegevallen door everzwijnen kunnen gemeld worden bij de dienst grondgebiedzaken (francine.huijbregts@arendonk.be) indien mogelijk verduidelijkt met foto’s en een plan met aanduiding van de locatie waar schade werd aangericht. Deze meldingen van schadegevallen worden verzameld met het oog op de jacht op de everzwijnen.

Meer info
www.natuurenbos.be
www.natuuralsgoedebuur.be