Home Nieuws Milieu Gemeente zet schapen in voor beheer natuurgebieden

Gemeente zet schapen in voor beheer natuurgebieden

Gemeente zet schapen in voor beheer natuurgebieden

Voor het beheer in het gemeentelijk natuurgebied De Leemskuilen heeft het gemeentebestuur de VZW Kemp ingehuurd voor een beheer door begrazing. Momenteel lopen er 275 schapen door het gebied die een drukbegrazing uitvoeren. Door deze beheersvorm wordt de vergrassing van het gebied en de groei van berken tegengegaan.

In het verleden werd het gebied de Leemskuilen machinaal onderhouden. Dat is echter heel arbeidsintensief en door het ongelijkmatige reliëf een moeilijke en tijdrovende taak. Daarbij werd ook vaak een deel van de heide mee weggemaaid.

Door te kiezen voor begrazing slagen we erin om de slecht toegankelijke delen toch grondig te onderhouden. Doordat schapen selectief grazen, dragen ze in grote mate bij tot de ontwikkelingen van een heidegebied.

We willen ook de volgende jaren vaker beroep doen op deze donzige natuurwerkers om het natuurbeheer op gemeentelijke gronden uit te voeren. Je kan ze dus tijdens een wandeling zeker een keer tegen het lijf lopen.