Home Nieuws Milieu Inrichtingswerken De Watering

Inrichtingswerken De Watering

Inrichtingswerken De Watering

Het Agentschap voor Natuur en Bos plant ingrijpende inrichtingswerken in domein De Watering, in de gemeenten Mol en Arendonk. Hiervoor werd een omgevingsvergunning aangevraagd. Het openbaar onderzoek start binnenkort. Om je te informeren over deze werken plant het Agentschap voor Natuur en Bos een infomoment ter plaatse op zaterdagvoormiddag 22 juni 2019.

Het Agentschap voor Natuur en Bos plant ingrijpende inrichtingswerken in domein De Watering, in de gemeenten Mol en Arendonk. De dijken van dit voormalige viskweekvijvercomplex, gelegen nabij E34 en kanaal Dessel-Schoten, zijn in slechte staat en herstelwerken zijn aan de orde.

Het project wil meer doen dan enkel dijkherstel. Er wordt uitvoering gegeven aan diverse beleidsbeslissingen inzake natuur zoals realisatie soortenbeschermingsplan Roerdomp, Europese natuurdoelen en goedgekeurde natuurbeheerplan. Maar knelpunten als ongewenste vernatting en ongewenst hoog gebruik van kanaalwater om de vijvers te voeden, worden ook aangepakt. Tot slot is ook ingezet op vergroten van belevingsaspecten (aanleg wandelpad en kijkwand).

Om deze werken te kunnen uitvoeren, is een omgevingsvergunning nodig. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft deze omgevingsvergunning aangevraagd. Het openbaar onderzoek hiervoor start binnenkort.

Om je te informeren over deze werken plant het Agentschap voor Natuur en Bos een infomoment ter plaatse op zaterdagvoormiddag 22 juni 2019. Tussen 10.00 uur en 12.30 uur kan je aan een infostandje doorlopend info bekomen over de werken. Om 10.30 uur kunnen de geïnteresseerden met de boswachter het domein intrekken om nog meer duiding te krijgen bij de geplande werken. Stevig schoeisel of laarzen bij nat weer zijn herivoor aanbevolen.

Het infostandje zal staan aan wandelknooppunt 80 (wandelknooppuntennetwerk Kempense Meren). Je kan de site en dit knooppunt enkel via Arendonk bereiken, via Hoge Mauw en Watering.

We hopen je daar te verwelkomen!