Home Nieuws Milieu Projectrapport natuurinrichtingsproject De Liereman

Projectrapport natuurinrichtingsproject De Liereman

Van 18 maart tot en met 16 april 2019 gaat het projectrapport van natuurinrichtingsproject De Liereman in openbaar onderzoek. Dat rapport geeft een overzicht van de maatregelen die beoogd worden om de natuur te herstellen, te beschermen of te ontwikkelen, en dit met respect voor de landbouwer en de andere gebruikers van de open ruimte. Naast het rapport wordt ook de lijst met de belanghebbenden (eigenaars en gebruikers van gronden in het projectgebied) in openbaar onderzoek neergelegd.

Het openbaar onderzoek houdt in dat elke geïnteresseerde burger alle documenten van het rapport en de lijst kan inkijken en daar zijn/haar bemerkingen op kan formuleren. De documenten liggen ter inzage op de gemeentehuizen van Oud-Turnhout, Arendonk en Ravels van 18 maart tot en met 16 april tijdens de openingsuren. Wie opmerkingen heeft, kan die uitsluitend tijdens de periode van het openbaar onderzoek indienen in het gemeentehuis.

Tijdens het openbaar onderzoek worden 2 informatievergaderingen gehouden. De eerste vindt plaats in Oud-Turnhout, de tweede infoavond wordt georganiseerd in Arendonk.

  • maandag 18 maart 2019 in OC De Djoelen – zaal De Knaap, Steenweg op Mol 3, Oud-Turnhout om 19.30 uur
  • donderdag 21 maart 2019 in zaal de Wamp boven de gemeentelijke bibliotheek, Park Deroissart 5, Arendonk om 19.30 uur.

De Vlaamse Landmaatschappij houdt ook meerdere zitdagen in Oud-Turnhout en Arendonk, waarop belanghebbenden terechtkunnen met vragen en opmerkingen.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst grondgebiedszaken in het gemeentehuis of op https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/De-Liereman.aspx.

De informatiebrochure kan je hieronder downloaden.