Home Nieuws Milieu Verstandig omgaan met water

Verstandig omgaan met water

Verstandig omgaan met water

De zomerprik van de afgelopen week maakt duidelijk dat het grondwaterpeil nog niet hersteld is van de droge zomer van 2018. Grachten, vijvers en poelen staan droog, de bodem droogt uit. Op veel plaatsen worden de siertuinen al volop gesproeid.

Verwacht wordt dat periodes van meer droogte/waterschaarste en meer wateroverlast in de toekomst vaker zullen voorkomen, onder meer als gevolg van de klimaatverandering. Verstandig omgaan met water is meer dan ooit aan de orde.

Jaarlijks valt er ca. 800 mm regenwater gratis uit de lucht. De afgelopen jaren werd meermaals aangetoond dat een zorgvuldig beheer van dit regenwater noodzakelijk is om wateroverlast te vermijden. Het regenwater moet in eerste instantie de kans krijgen om in de bodem te infiltreren. Verhardingen van tuinen en voortuinen zorgen ervoor dat het regenwater te snel afstroomt. Daardoor ontstaat gevaar op overstromingen en wateroverlast bij hevige regenval. Ook kan het regenwater zo niet infiltreren in de bodem en wordt het grondwater niet aangevuld. Het grondwaterpeil staat bijzonder laag, en de droge periode van het jaar moet nog starten.

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vind je tips om je waterverbruik sterk te verminderen.

 

Regenwater kan op een nuttige wijze aangewend worden in je huishouden, voor bv. waterspoeling in een toilet, de wasmachine, het besproeien van de tuin, het wassen van de auto, de schoonmaak ... Hemelwater hergebruiken is steeds de beste keuze.

Wil je toch een grondwaterwinningsput plaatsen, dan moet je je houden aan enkele voorwaarden. Vanaf een debiet van 500m³ /jaar moet je hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. Blijf je onder dit debiet, dan moet je toch voldoen aan de voorwaarden uit Afdeling 6.9.1 Vlarem II. De grondwaterwinningsput moet worden aangelegd conform de code van goede praktijk zoals bepaald in bijlage 5.53.1 Vlarem II.

Een grondwaterwinning moet je steeds melden aan de Vlaamse Milieumaatschappij.

Meer info
www.vmm.be/water/grondwater/gebruik