Home Nieuws Milieu Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter - 18 tot 24 november 2019

Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter - 18 tot 24 november 2019

Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter - 18 tot 24 november 2019

Bedank van 18 tot 24 november 2019 je afvalophaler of recyclageparkwachter door een strik rond je afvalzak of -bak te hangen. Of maak een mooie tekening!

Afvalophalers stappen dagelijks een 10-tal kilometer en heffen meerdere tonnen afval. Ook bij de recyclageparkwachters draait hun stappenteller op volle toeren. Ze zijn doorgaans in topvorm, maar hebben ook hun grenzen.

Om de afvalinzameling zo vlot mogelijk te laten verlopen en de ophalers fysiek niet te overbelasten, roepen de Vlaamse afvalintercommunales en Interafval burgers op om afval correct aan te bieden. Ze doen dit naar aanleiding van de ‘Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter’ die loopt van 18 tot en met 24 november 2019.

Respect
Tijdens de vierde ‘Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter’ wordt opnieuw respect gevraagd. En dat kan door kleine dingen zoals het correct aanbieden van afval. Deze editie kozen we om geen stickers meer te drukken. De afvalophalers en recyclageparkwachters bedanken kan door een strik rond je afvalzak of -bak te hangen. Of door een mooie tekening mee te nemen naar het recyclagepark of achter je raam of aan je container te hangen.

Een foto van je tekening mag je ook altijd insturen via www.facebook.com/IOKAfvalbeheer. De mooiste tekeningen worden uitvergroot en komen op de ophaalwagens te hangen.

Minder fysieke belasting door correct aangeboden afval
Iedere dag zorgen 150 afvalophalers, chauffeurs en 76 recyclageparkwachters van IOK Afvalbeheer dat de Kempenaren op een eenvoudige manier hun afval kwijt kunnen. Dat afval wordt niet altijd op een correcte manier aangeboden.

“Foutief aangeboden afval zorgt voor een extra belasting voor de ophaler en verstoort ook het vlot ophalen ervan aan huis of de doorstroming op het recyclagepark,” zegt Paul Macken, voorzitter van Interafval en directeur IOK Afvalbeheer. “Ook je afval netjes sorteren voor je naar het recyclagepark gaat, is een kleine moeite, maar vergemakkelijkt de job van een recyclageparkwachter aanzienlijk. Bovendien verloopt ook je eigen bezoek zo stukken vlotter.”, luidt het.