Home Nieuws SDG

Nieuws: SDG

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

SDG 17 wil de implementatiemiddelen versterken en het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling revitaliseren.

Lees meer

SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

SDG 16 wil vreedzame en inclusieve samenlevingen bevorderen, toegang tot justitie verzekeren en transparante overheidsinstellingen uitbouwen.

Lees meer

SDG 15: Leven op het land

SDG 15: Leven op het land

SDG 15 wil het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland beschermen, herstellen en bevorderen, bossen duurzaam beheren, woestijnvorming bestrijden, landdegradatie stoppen en het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen.

Lees meer

SDG 14: Leven in het water

SDG 14: Leven in het water

SDG 14 ijvert voor behoud, herstel en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen.

Lees meer

SDG 13: Klimaatactie

SDG 13: Klimaatactie

SDG 13 pleit voor dringende actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Lees meer

SDG 12: Verantwooorde consumptie en productie

SDG 12: Verantwooorde consumptie en productie

SDG 12 wil duurzame consumptie- en productiepatronen verzekeren.

Lees meer

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 11 wil steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken.

Lees meer

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

SDG 10 wil ongelijkheid in en tussen landen terugdringen.

Lees meer

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 9 wil veerkrachtige infrastructuur bouwen, inclusieve en duurzame industrialisering bevorderen en innovatie stimuleren.

Lees meer

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei

SDG 8 wil aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen bevorderen.

Lees meer