Home Nieuws Sport Gezocht: kampioenen en sportfiguur 2018

Gezocht: kampioenen en sportfiguur 2018

Gezocht: kampioenen en sportfiguur 2018

De gemeentelijke sportraad en het gemeentebestuur huldigen naar jaarlijkse gewoonte de sportlaureaten en sportfiguur van het jaar.

Sportfiguur
De sportfiguur kan een individuele sporter, vrijwilliger, trainer of ploeg zijn die zich verdienstelijk heeft gemaakt in 2018. Het hoeft dus niet per se iemand te zijn die een titel behaald heeft in de sport. Van alle kandidaat-sportfiguren worden er 3 weerhouden door de raad van bestuur van de sportraad. Via de gemeentelijke website kan je op deze 3 kandidaten stemmen van 20 december 2018 tot en met 20 februari 2019. De uiteindelijke bekendmaking zal dan gebeuren op vrijdag 22 februari 2019 in feestzaal De Garve.

Sportlaureaten
Ook alle andere sportlaureaten van 2018 zullen dan worden gehuldigd. Vereiste is wel dat deze sporters een titel hebben behaald. Een tweede plaats op een kampioenschap komt dus niet in aanmerking! De periode waarvoor sportprestaties in aanmerking worden genomen, loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Nomineren?
Namen van kampioenen en kandidaat-sportfiguren kan je ten laatste 14 december 2018 binnenbrengen bij de sportdienst. Als er na die datum een titel wordt behaald, laat je dit zo snel mogelijk aan de sportdienst weten. Probeer de kandidaturen voldoende te motiveren en digitaal aan te leveren met foto’s en eventueel filmpjes van de geleverde prestaties of trainingen.

Formulieren om kandidaat-sportfiguren of sportlaureaten op te geven, kan je downloaden via het e-loket of verkrijgen bij de sportdienst.