Home Nieuws Veiligheid en Noodplanning Droogte van 2018 erkend als landbouwramp

Droogte van 2018 erkend als landbouwramp

Droogte van 2018 erkend als landbouwramp

De aanhoudende droogte in de lente en de zomer van 2018 is door de Vlaamse regering erkend als landbouwramp. In Arendonk konden land- en tuinbouwers al een beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie. Om hun aanvraag af te ronden moeten ze nu zelf nog een tegemoetkomingsaanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij. Dit is mogelijk tot en met 28 februari 2019. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard.

Erkenning droogte 2018 als landbouwramp
Op vrijdag 26 oktober werd de droogte van 2 juni tot 6 augustus 2018 definitief erkend als landbouwramp. Die erkenning kon enkel gebeuren omdat het een weerfenomeen was met uitzonderlijk karakter en er omvangrijke schade werd veroorzaakt.

Op basis van waarnemingen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) wordt het hele Vlaamse grondgebied tot schadegebied gerekend. Volgende gewassen en aanplantingen komen in aanmerking voor een schadevergoeding: groenten, akkerbouwgewassen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, fruitteelt, sierteelt en boomkweek.

De totale schadevergoeding per schadelijder bedraagt maximaal 62 400 euro. De Vlaamse Regering voorziet in de begrotingen voor 2019 en 2020 2 keer 27 500 000 euro voor de uitbetaling van de schadevergoedingen.

Afronden schadedossier door land- en tuinbouwers
In Arendonk heeft de gemeentelijke schadecommissie in totaal 96 schadedossiers behandeld. De processen-verbaal van de definitieve schadevaststellingen werden intussen overgemaakt aan het Departement Landbouw en Visserij.

Nu de landbouwramp officieel erkend is, hebben land- en tuinbouwers 3 maanden de tijd - tot en met 28 februari 2019 - om een tegemoetkomingsaanvraag in te dienen bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Die laatste behandelt de dossiers. Het formulier voor de tegemoetkomingsaanvraag (formulier D) vind je terug op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Bij het formulier voor de tegemoetkomingsaanvraag voeg je onderstaande bijlagen toe:

  • een kopie van het proces-verbaal van de definitieve schadevaststelling door de gemeentelijke schattingscommissie of het verslag van een expert en de ereloonnota;
  • een kopie van de verzekeringspolis voor schade aan gewassen;
  • bewijsstukken van structurele investeringen om teeltschade door weersomstandigheden te voorkomen;
  • bewijsstukken van eventuele extra gemaakte kosten;
  • eventuele bewijsstukken van de geleden schade (foto's);
  • een attest van de bank in geval van liquiditeitsproblemen.

Hou rekening met het volgende:

  • Je kan alleen een tegemoetkoming aanvragen als de schade door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert is vastgesteld.
  • De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28 februari 2019. Aanvragen die later worden ingediend, worden niet meer aanvaard.

De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend) of via e-mail worden ingediend, of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

Meer info
Departement Landbouw en Visserij
Inkomenssteun Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113, bus 71, 2018 Antwerpen
03 224 92 00
inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be