Home Nieuws Veiligheid en Noodplanning Maatregelen tegen Afrikaanse varkenspest

Maatregelen tegen Afrikaanse varkenspest

Maatregelen tegen Afrikaanse varkenspest

Sinds er half september wilde everzwijnen met de Afrikaanse varkenspest ontdekt werden in de provincie Luxemburg, heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) maatregelen genomen om de verspreiding tegen te gaan. Er zijn nog geen gevallen van de ziekte vastgesteld bij gedomesticeerde varkens. Ze vormt ook geen gevaar voor de mens.

Afrikaanse varkenspest is een zeer besmettelijke virale ziekte die varkens en everzwijnen treft. De ziekte is aanwezig in Oost-Europa en is opgedoken in België bij wilde everzwijnen in september 2018.

Hoe wordt de ziekte overgedragen?
Afrikaanse varkenspest kan worden overgedragen door:

  • contact met besmette varkens of everzwijnen;
  • vlees/vleeswaren van besmette dieren;
  • besmette voorwerpen zoals schoenen, kledij, voertuigen, materiaal;
  • personen die in contact gekomen zijn met besmette dieren of die in getroffen gebieden geweest zijn.

Het virus blijft lang besmettelijk op kadavers van dieren, in het milieu en in vlees/vleeswaren van besmette dieren. Afrikaanse varkenspest is niet overdraagbaar op de mens. Er is dus geen enkel risico voor de volksgezondheid.

Maatregelen
Als gewone burger (zie folder bij downloads) kan je helpen om verspreiding van het virus te voorkomen met deze voorzorgsmaatregelen:

  • Geen levensmiddelen (vlees/vleeswaren) meebrengen uit de getroffen gebieden (zie lijst FAVV).
  • Geen keukenafval voederen aan varkens en everzwijnen.
  • Alle maaltijdresten in gesloten vuilnisbakken werpen.

Er zijn ook specifieke maatregelen uitgewerkt voor veehouders en jagers (zie folders bij downloads).

Afrikaanse varkenspest is een aangifteplichtige ziekte. Elke verdenking moet aan het FAVV gemeld worden. Deze verplichting geldt voor de veehouders, de dierenartsen en de laboratoria.

Meer info
www.afsca.be/avp
www.natuurenbos.be/afrikaansevarkenspest