Home Nieuws Veiligheid en Noodplanning Registratie hobbyvarkens

Registratie hobbyvarkens

Afrikaanse varkenspest is niet gevaarlijk voor de mens maar kan wel grote economische schade voor de varkenssector veroorzaken. We moeten dus waakzaam zijn en al het mogelijke doen om Afrikaanse varkenspest te vermijden.

Een noodzakelijke preventieve maatregel voor varkens met buitenloop is een dubbele afsluiting plaatsen om contact met everzwijnen te voorkomen.

Om besmetting van varkens in buitenloop te vermijden zijn particulieren die in het bezit zijn van hobbyvarkens verplicht om die te registreren via Sanitel.

Het inschrijvingsformulier voor de registratie vind je via www.dgz.be.