Home Nieuws Veiligheid en Noodplanning Seveso-alarm? Ga naar binnen, waar je ook bent!

Seveso-alarm? Ga naar binnen, waar je ook bent!

Seveso-alarm? Ga naar binnen, waar je ook bent!

Op initiatief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt een nationale informatiecampagne gestart over het Seveso-risico en de veiligheidsmaatregelen. Een Seveso-onderneming ontplooit activiteiten op het vlak van de behandeling, de productie, het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld raffinaderijen, petrochemische vestigingen, chemische fabrieken, aardoliedepots, opslagplaatsen voor explosieve stoffen). In onze gemeente is geen Seveso-bedrijf gevestigd, maar wel in onze provincie. Wat doe je bij een Seveso-incident? Volg de drie aanbevelingen: ga naar binnen, sluit ramen en deuren en volg het nieuws op radio of tv. Informeer jezelf tijdig! Surf naar www.seveso.be  voor meer informatie.

Wat betekent de term "Seveso"?

"Seveso" verwijst naar een industrieel ongeval dat in 1976 plaatsvond nabij de stad Seveso in Italië. Sinds deze ramp bepalen de Europese Seveso-richtlijnen de veiligheidsmaatregelen en preventieacties die getroffen moeten worden door en voor de betrokken ondernemingen.

Waarom is een informatiecampagne over het Seveso-risico nodig?

Net zoals alle risicobedrijven in ons land, is ook een Seveso-bedrijf aan de meest strenge veiligheidsnormen onderworpen. Desondanks kan een incident niet volledig uitgesloten worden: een ”nulrisico” op ongevallen bestaat niet. Daarom is het belangrijk dat je de beschermingsacties kent die je moet ondernemen voor jezelf en je gezin.

De overheden hebben de opdracht om de bevolking te informeren over de eventuele risico’s die verbonden zijn aan de Seveso-ondernemingen.

Bij een noodsituatie kan je blootgesteld worden aan de gevolgen van diverse risico’s zoals een brand, een ontploffing of een toxische uitstoot. In dat geval bieden volgende 3 reflexen je een goede bescherming:

• Ga binnen in het meest nabije gebouw.

• Sluit ramen en deuren.

• Luister naar de media.

Waar vind je informatie over het seveso-risico en de veiligheidsmaatregelen ?

Via de vernieuwde website www.seveso.be vind je heel wat informatie over de preventieve maatregelen door de bedrijven en de overheden. Je vindt er tegelijk informatie over de manier waarop je kan worden gealarmeerd en wat je zelf kan doen om je te beschermen.

Aan de folderdisplays van het gemeentehuis vind je een gratis brochure, die je ook onderaan kan downloaden.