Home Nieuws Veiligheid en Noodplanning Uitbreiding blauwalgen in kanaal Dessel-Turnhout-Schoten - ook in Arendonk

Uitbreiding blauwalgen in kanaal Dessel-Turnhout-Schoten - ook in Arendonk

Uitbreiding blauwalgen in kanaal Dessel-Turnhout-Schoten - ook in Arendonk

Door de warme en droge zomer zijn er geregeld blauwalgen aanwezig in de kanalen. Nieuwe metingen uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wijzen uit dat er blauwalgen zijn aangetroffen in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten (tussen Dessel en Rijkevorsel en tussen Brecht en Schoten). Omdat blauwalgen gezondheidsrisico’s inhouden voor mens en dier, geldt er een bijkomend recreatie- en captatieverbod.

Wat zijn blauwalgen?
Cyanobacteriën of blauwalgen vormen een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water en houden gezondheidsrisico's in voor mens en dier. Deze schadelijke bacteriën komen vooral voor in waterlopen en/of vijvers zonder, of met zeer weinig stroming. Zij ontwikkelen zich bij aanhoudend warm en droog weer.

Politiebesluit voor het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en Bocholt-Herentals
Er werd blauwalgenbloei vastgesteld in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Omwille van de mogelijke gezondheidsrisico’s vaardigt waarnemend gouverneur Bram Abrams in overleg met VMM en De Vlaamse Waterweg Nv een politiebesluit uit dat in de besmette zones zowel een captatieverbod als een verbod op zachte recreatie oplegt. Het besluit geldt voor:

 • het kanaal Bocholt-Herentals
 • het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten tussen:
       - Dessel (hmp 0) en Rijkevorsel (sluis 1, hmp 384)
       - Brecht (sluis 2, hmp 527) en Schoten (sluis 10, hmp 628)
 • het kanaal naar Beverlo
 • op de Schelde-Rijnverbinding (van hmp 0 t.e.m. hmp 52)
 • op het kanaal Dessel-Kwaadmechelen
 • het Albertkanaal

Captatie- en recreatieverbod
Voor deze kanalen gelden volgende maatregelen:

 • Een verbod om water te capteren -binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag- voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.
 • Een verbod op elke vorm van zachte recreatie binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag. Kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden ... zijn er verboden. Pleziervaart is wel toegelaten.

Zwemmen in kanalen is en blijft als steeds absoluut verboden