Home Nieuws Veiligheid en Noodplanning Versoepelingen maatregelen ziekte van Newcastle

Versoepelingen maatregelen ziekte van Newcastle

Versoepelingen maatregelen ziekte van Newcastle

Sinds 1 september 2018 is het weer mogelijk voor hobbykwekers om, onder strikte voorwaarden, met hun dieren deel te nemen aan tentoonstellingen en andere niet-commerciële verzamelingen.

Deze toelating wordt enkel gegeven als aan volgende strikte voorwaarden is voldaan:

  • De organisator van een niet-commerciële verzameling met hobbypluimvee moet voorafgaand beschikken over een toelating van het Agentschap.
  • Alle pluimvee dat wordt aangevoerd op de niet-commerciële verzameling moet individueel geïdentificeerd zijn met een gesloten pootring. Dieren die niet individueel geïdentificeerd zijn of nog te jong zijn om correct individueel geïdentificeerd te zijn, mogen niet toegelaten worden op de verzameling.
  • Alle pluimvee dat aanwezig is op de niet-commerciële verzameling is ten minste drie weken en ten hoogste negen maanden vóór de aanvang van de verzameling gevaccineerd tegen de ziekte van Newcastle met een geïnactiveerd vaccin. Deze vaccinatie blijkt uit een verklaring van vaccinatie opgesteld door de dierenarts.
  • De organisator van de niet-commerciële verzameling controleert of de deelnemende dieren ook effectief voldoen aan deze voorwaarden om toegelaten te worden.
  • De organisator houdt een register bij per verzameling. Dit register moet hij minstens vijf jaar bewaren. In dit register wordt voor elke deelnemende hobbypluimveehouder onder andere de naam, het adres en het aantal deelnemende dieren en hun identificatienummer genoteerd.

Op dit moment is de verkoop van (hobby)pluimvee op commerciële verzamelingen zoals openbare markten uitsluitend toegestaan aan pluimveehandelaars die beschikken over een toelating van het FAVV. De verkoop van hobbypluimvee tussen hobbyhouders onderling buiten een verzameling is nog steeds verboden.

Meer info
www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle