Home Nieuws Veiligheid en Noodplanning Vogelgriep - verbod op pluimvee- en vogelmarkten door nieuwe besmettingen

Vogelgriep - verbod op pluimvee- en vogelmarkten door nieuwe besmettingen

Vogelgriep - verbod op pluimvee- en vogelmarkten door nieuwe besmettingen

Er zijn opnieuw besmettingen met het vogelgriepvirus vastgesteld in ons land. Omdat het vogelgriepvirus zich vermoedelijk via markten heeft verspreid, worden de verkoop van pluimvee en vogels op de openbare markten en alle verzamelingen met pluimvee voorlopig verboden.

Welke maatregelen worden genomen als gevolg van deze besmetting?
De eerste resultaten van het onderzoek wijzen aan dat het virus vermoedelijk verspreid is via openbare markten. Daarom zijn in heel het land de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten en alle verzamelingen met pluimvee tijdelijk verboden.

Verzamelingen met enkel andere vogels dan pluimvee blijven nog toegelaten, op voorwaarde dat de gebruikelijke regels strikt opgevolgd worden. Zo moet elk dergelijk evenement aangevraagd worden bij het FAVV, moet een dierenarts toezicht houden en moeten alle deelnemers door de organisator geregistreerd worden. Belangrijk is ook dat alleen vogels mogen deelnemen die in de 10 dagen voordien opgesloten of onder netten gehouden werden.

Het FAVV herinnert er ook aan dat de professionele houders in het ganse land en alle hobbyhouders in de zones waar veel watervogels aanwezig zijn, het ganse jaar door verplicht zijn om hun dieren binnen te voederen en te drenken. Deze zones zijn raadpleegbaar op de website van het Voedselagentschap.

Wees waakzaam
Het FAVV vraagt ook alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en onmiddellijk elk gezondheidsprobleem bij hun dieren aan te kaarten met een dierenarts.
Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800 99 777.

Hoe zit het met de consumptie van vlees en eieren?
Consumenten kunnen gerust zijn: alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen vind je op de website van het FAVV: