Home Nieuws Verkeer

Nieuws: Verkeer

Nachtelijke herstelling rioolput De Valken

Nachtelijke herstelling rioolput De Valken

Aannemer van de Kreeke gaat in opdracht van Aquafin een rioolput en -deksel herstellen in De Valken. Van donderdag 28 mei (19.00 uur) tot vrijdag 29 mei 2020 (5.00 uur) wordt de straat ter hoogte van De Valken 2 (pralinewinkel Leonidas) afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer.

Lees meer

Werken E34 richting Antwerpen ter hoogte van complex Retie

Werken E34 richting Antwerpen ter hoogte van complex Retie

Vanaf woensdag 13 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met onderhoudswerken op de snelweg E34. Ter hoogte van het op- en afrittencomplex Retie (nr. 26) wordt het wegdek van de rechterrijstrook richting Antwerpen hersteld. Ter hoogte van de werfzone moet het verkeer over 1 rijstrook passeren. De oprit Arendonk Industrie (26 bis) wordt tijdens de werken afgesloten. Tegen midden juni moeten de werken afgerond zijn.

Lees meer

Proefmaatregel De Brulen: permanent verbod in één richting

Proefmaatregel De Brulen: permanent verbod in één richting

Vanaf maandag 27 januari 2020 wordt als proefmaatregel permanent eenrichtingsverkeer ingesteld in De Brulen, dus niet alleen tijdens de schooldagen, maar 7 dagen op 7, 24 uur op 24.

Lees meer

Verdere planning fietsstraten

Verdere planning fietsstraten

Vrijheid en Schoolstraat werden onlangs ingericht als fietsstraat. Een fietsstraat is duidelijk te herkennen aan grote fietspictogrammen op het wegdek. Ze zijn ook aangeduid met verkeersborden.

Maar welke verkeersregels gelden er in een fietsstraat? We zetten de puntjes op de i.

Lees meer

Arendonk brengt hinder in kaart

Arendonk brengt hinder in kaart

Wil je op de hoogte blijven van werkzaamheden in je buurt of weten waar en wanneer nutsmaatschappijen aan de slag gaan? Voortaan is het mogelijk om dit te raadplegen op een overzichtelijke kaart, via de kaarttoepassing “hinder in kaart” op GEOPUNT. Deze website kan je beschouwen als een heel uitgebreide Vlaamse kaartendienst. Door HIER te klikken kan je specifiek de kaart van Arendonk raadplegen. Alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein wordt er zoveel mogelijk weergegeven.

Lees meer

Meldpunt gebreken aan wegen en fietspaden

Meldpunt gebreken aan wegen en fietspaden

Via het Meldpunt Wegen van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid kan je gebreken aan de weginfrastructuur melden. Het knelpunt melden gebeurt in 4 stappen. Je melding wordt finaal in dossiervorm bezorgd aan de bevoegde wegbeheerders. Dit is de gemeente Arendonk in het geval van gemeentewegen, het Vlaams Gewest als je melding over een gewestweg handelt.

Let wel op :

Meldingen van gebreken op en rond fietspaden gebeuren via een apart meldpunt, het Meldpunt Fietspaden.

Melden van defecte straatlampen

Melden van defecte straatlampen

Een goede straatverlichting draagt bij tot de verkeersveiligheid én het veiligheidsgevoel in de buurt. Buurtbewoners zien meestal als eerste wanneer een lamp stuk is. Het melden van defecten aan straatverlichting kan je rechtstreeks melden bij Eandis via https://straatlampen.eandis.be.

Lees meer

Rolmobiel

Rolmobiel

RolMobiel biedt betaalbaar en toegankelijk deur tot deur vervoer voor hen die omwille van hun beperking, tijdelijk of permanent, geen beroep kunnen doen op andere vormen van vervoer. RolMobiel zorgt voor verbinding tussen thuis, familie, theater, dokter, kapper, taverne, cinema, treinstation,… Iedereen met een mobiliteitsbeperking uit Arendonk kan beroep doen op deze dienstverlening indien het openbaar vervoer of andere vervoersmogelijkheden geen oplossing bieden.

Lees meer

Mobiliteitspunt Kempen biedt informatie en advies over vervoer op maat

Mobiliteitspunt Kempen biedt informatie en advies over vervoer op maat

Personen uit de Kempen kunnen op 'Mobiliteitspunt Kempen’ terecht voor informatie en advies over aangepast vervoer. Mobiliteitspunt Kempen maakt personen met een mobiliteitsbeperking wegwijs in het aanbod van aangepast vervoer in eigen streek en verstrekt informatie over de meest geschikte vervoerder(s).

Lees meer

Mobiliteitsplan geactualiseerd

Mobiliteitsplan geactualiseerd

Er werd in 2012 een actualisatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan uitgevoerd zodat de gemeente Arendonk opnieuw over een conform verklaard mobiliteitbeleidsplan beschikt. Dit plan legt de krijtlijnen vast voor het mobiliteitsbeleid dat de gemeente wil voeren. De maatregelen die moeten genomen worden, zijn opgenomen in een actieprogramma.

De conformverklaring is gebeurd op de provinciale auditcommisie van 18 oktober 2012. De gemeenteraad heeft het mobiliteitsplan definitief goedgekeurd op 12 november 2012. De vaststelling van het mobilteitsplan verscheen ook op 23 november 2012 in het Belgisch Staatsblad (NUMAC 2012036193).

 

Lees meer