Home Nieuws Verkeer 10 op 10 fietsen

10 op 10 fietsen

10 op 10 fietsen

Bij buitenschoolse activiteiten gaan de scholen vaak met de fiets op pad, maar niet elke fiets is altijd in orde en niet elk kind heeft altijd een eigen fiets beschikbaar. Daarom stelt het gemeentebestuur, met de steun van de provincie Antwerpen, gratis leenfietsen ter beschikking. De eerste 7 fietsen werden begin dit jaar verdeeld over de basisscholen die het deellabel al jaren succesvol hebben behaald: de gemeentelijke basisscholen Sint-Jan en Voorheide en basisschool Sint-Clara. Omdat ze hun werk zo goed verderzetten, krijgen ze nu een tweede lading van 7 fietsen.

Samen met alle Arendonkse scholen werkt het gemeentebestuur aan verkeerseducatie. Jaarlijks worden er tal van acties opgezet voor de leerlingen. Stap-en trapgewijs - van kleuter tot lagere school - leren de kinderen zich meer, beter en veiliger in het verkeer te bewegen.

Bij buitenschoolse activiteiten gaat men vaak met de fiets op pad. Echter … niet elke fiets is altijd in orde of niet iedereen heeft altijd een eigen fiets beschikbaar.

Daarom heeft het gemeentebestuur het project van de leenfiets uitgerold. Doordat verschillende scholen door hun verkeersbeleid al 10/10-labels gehaald hebben, ondersteunt de provincie Antwerpen dit project financieel in de vorm van subsidies. Om ervoor te zorgen dat we samen en veilig op pad kunnen gaan, worden over de basisscholen die het deellabel al hebben behaald fietsen verdeeld die gratis ter beschikking worden gesteld.

De eerste 7 fietsen werden begin dit jaar verdeeld over de basisscholen die het deellabel al jaren succesvol hebben behaald: de gemeentelijke basisscholen Sint-Jan en Voorheide en basisschool Sint-Clara. Omdat ze hun werk zo goed verderzetten, krijgen ze nu een tweede lading van 7 fietsen.