Home Nieuws Verkeer Signalisatievergunningen en inname openbaar domein

Signalisatievergunningen en inname openbaar domein

Signalisatievergunningen en inname openbaar domein

Niemand mag de openbare weg privatief gebruiken zonder een voorafgaande schriftelijke machtiging van het gemeentebestuur.

Er dient voorafgaandelijk een aanvraag tot inname van openbaar domein (signalisatievergunning) ingediend te worden bij de technische dienst op het gemeentehuis.

Voor volgende werken dient er een vergunning aangevraagd te worden:

• een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift,...

• voor het plaatsen van containers, stellingen, bouwmaterialen,... op openbaar domein.

• voor het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...

• bij werken zoals leveren en plaatsen van tegels met een vrachtwagen,...

• Als 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden voor het leveren van meubels, ….

• voor het gedeeltelijke of volledig afsluiten van wegen door werkzaamheden.

Wanneer?

De vergunning dient minstens 2 weken op voorhand aangevraagd te worden en bevat het aanvraagformulier, een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets.

Waar kan ik terecht?

Voor het aanvragen van een signalisatievergunning kan U terecht bij de technische dienst, mobiliteitsambtenaar Dirk Sterckx, Vrijheid 29 te 2370 Arendonk of dirk.sterckx@arendonk.be.

De aanvraag van een signalisatievergunning langsheen de gewestwegen N118 en N139 dient eveneens aangevraagd te worden aan het Agentschap Wegen en Verkeer, District Vosselaar, De Breem 5, 2350 Vosselaar.

Wat zijn de stappen?

Het aanvraagformulier met een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets bezorgen aan de technische dienst.

De aanvrager dient zelf in te staan voor het plaatsen van de signalisatie conform het goedgekeurde plan en de vergunning.

Wanneer er een parkeerverbod wordt aangevraagd (vb bij een verhuis) kunnen particulieren deze borden afhalen op de gemeentelijke werkplaats, Brandstraat 2 te Arendonk, alle werkdagen tussen 7.30u en 8u00, tussen 13.00u en 13.30u of tussen 15.30u en 16.00u. Mits men in het bezit is van een (ondertekende) signalisatievergunning en ontleningsformulier (eveneens verkrijgbaar op de technische dienst).

Welk formulier?

Aanvraagformulieren en ontleningsformulieren zijn te bekomen op technische dienst in het gemeentehuis. Het aanvraagformulier voor een signalisatievergunning kan u tevens hieronder downloaden.

Wat krijgt u?

Na goedkeuring van de aanvraag zal een signalisatievergunning worden opgestuurd naar de aanvrager en naar de lokale politie om de signalisatie te controleren voor de aanvang van de werken.