Home Nieuws Welzijn en gezondheid Zelfhulpgroep FIST

Zelfhulpgroep FIST

Het gebruik van drugs kan een grote invloed hebben op het leven van zowel de gebruiker als van de ouders. Vaak zit je als ouder met vragen, twijfels en bezorgdheden. FIST is een zelfhulpgroep die zich richt tot ouders van drugsgebruikers.

Het gebruik van drugs kan een grote invloed hebben op het leven van zowel de gebruiker als van de ouders. Vaak zit je als ouder met vragen, twijfels en bezorgdheden. Pasklare antwoorden zijn er niet.

Ouders verwijten zichzelf een tekort in de opvoeding en schamen zich vaak en proberen het probleem verborgen te houden voor de buitenwereld. Maar daardoor help je je kind niet … en jezelf evenmin!

Hoe moet je reageren op al de gevolgen van drugsgebruik? Emotioneel, gerechtelijk en financieel kan men in de problemen geraken. Vervolgens kom je als ouder in een isolement terecht.

FIST tracht dit isolement te doorbreken door ouders op te vangen en door steun en informatie te verlenen. Door het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten leren we de juiste houding te vinden tegenover de gebruiker. We leren hoe we ons als ouders beter kunnen wapenen tegen het manipulerende gedrag van de drugsgebruiker.

Wil je deelnemen aan de maandelijkse bijeenkomsten, neem dan zeker contact op met Martine Wijnen op 0495 46 53 33.

Meer informatie over FIST vind je in de flyer hieronder.