Home Nieuws Wonen Je huurovereenkomst laten registreren? Niets dan voordelen!

Je huurovereenkomst laten registreren? Niets dan voordelen!

Als je een woning of appartement verhuurt, ben je als verhuurder verplicht om de huurovereenkomst te laten registreren.

De registratie houdt in dat je de overeenkomst en de plaatsbeschrijving in 3 exemplaren moet voorleggen aan het kantoor Rechtszekerheid, dit is het vroegere registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de woning of het appartement gelegen is.

Gratis registratie
De verhuurder moet zorgen voor de registratie van het huurcontract. Hij moet dat doen binnen de 2 maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst. Kosten voor een laattijdige registratie zijn altijd ten laste van de verhuurder.

Gevolgen niet-registratie
Bij huurovereenkomsten van lange termijn (9 jaar), kan de huurder de huurovereenkomst opzeggen zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding, zolang de huurovereenkomst na de termijn van 2 maanden niet is geregistreerd. De opzegging zal dan ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan.

Waar registreren?
Kantoor Rechtszekerheid Turnhout
Gemeentestraat 11
2300 Turnhout
0257 816 90 (9.00 uur tot 12.00 uur)
rzsj.kantoor.turnhout2@minfin.fed.be

Meer info
www.myrent.be
0257 257 57