Home Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Indien u iets op te merken heeft over de toegankelijkheid van deze website, gelieve ons te contacteren en laat het ons weten.

Beelden

Bijna alle beelden die informatie overbrengen hebben een tekstequivalent en, indien nodig, ook een afzonderlijke beschrijving. Een uitzondering daarop zijn beelden die we enkel gebruiken voor decoratieve doeleinden.

Image replacement

Deze website gebruikt van een vorm van image replacement (Cufon). De meest gangbare screenreaders (NVDA, Jaws) hebben hier geen probleem mee. De ingebouwde screenreader van Mac, Voice Reader, kan hier echter niet mee om.

Kleuren

We brengen geen informatie over via kleuren alleen. Nochtans zijn we er ons van bewust dat het contrast in sommige gevallen onvoldoende kan zijn, maar we hopen dat het niet zo erg is dat de tekst volledig onleesbaar wordt.

Tabellen

Deze website bevat niet zoveel tabellen en degene die wel voorkomen worden gebruikt voor gegevens in tabelvorm, niet voor layout. We hebben de kopcellen gemarkeerd en hebben een samenvatting voorzien van elke tabel.

Design en layout

Design en layout worden gehanteerd via style sheets, niet via tabellen. Browsers die de style sheets niet ondersteunen krijgen dezelfde inhoud, maar dan zonder design.

Scripts

Alle pagina's werken zelfs met browsers die scripts van de klant niet ondersteunen, of waar deze onbruikbaar werden gemaakt. De bestaande scripts kunnen een of andere toegevoegde waarde bieden, maar ze zijn op geen enkele manier kritisch.

Varia

  • De markeringscode markeert de verschillende semantische onderdelen van een pagina. Alle pagina's worden in de W3C validator gevalideerd.
  • De natuurlijke taal is op elke pagina gespecifieerd als Nederlands. We hebben alle woorden of uitdrukkingen in een vreemde taal gemarkeerd.
  • We voorzien pagina's in de taal (Nederlands) en met het inhoudstype HTML. We weten dat we tekort schieten door de pagina niet te valideren in XHTML, maar naarmate User Agents zich verder ontwikkelen, zal dit probleem opgelost worden.