Home Werken Ondernemen Boekhouding

Boekhouding

Alle ondernemingen moeten een boekhouding voeren. De Algemene Directie Economische Reglementering van de FOD Economie heeft de informatiebrochure "Hoe voer ik de boekhouding van mijn onderneming?" geschreven.

Deze brochure geeft een overzicht van de algemene boekhoudprincipes en de boekhoudkundige verplichtingen die van toepassing zijn in België, alsook van de wettelijke verplichtingen voor de jaarrekening. Voor elke vorm van ondernemen, al dan niet als vennootschap, wordt een volledig beeld gegeven van de verschillende verplichtingen ter zake. Deze brochure is gericht op startende ondernemers, vennootschappen en elke geïnteresseerde inzake de verplichtingen bij het voeren van een boekhouding in België.

Je kan de brochure hieronder downloaden.