Home Werken Ondernemen Onderneming starten

Onderneming starten

Voor het opstarten van een onderneming moet je verschillende stappen doorlopen. Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen vind je alle informatie die nodig is om een zaak op te starten.

Eén van die stappen is de verplichte stop bij een ondernemingsloket.

Sommige vormen van ondernemen, zoals horecazaken of ambulante handelsactiveiten vallen onder speciale regels.

Basisvoorwaarden om zelfstandig ondernemer te kunnen worden
Om als zelfstandig ondernemer van start te gaan, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet bijvoorbeeld minstens 18 jaar zijn. Daarnaast moet je een attest 'kennis bedrijfsbeheer' kunnen voorleggen en in sommige gevallen ook een attest beroepsbekwaamheid. 'Kennis bedrijfsbeheer' kan bewezen worden door ofwel gevolgde studies ofwel door praktijkervaring.

Beroepsbekwaamheid is vereist voor een aantal gereglementeerde beroepen, die niet zomaar iedereen mag uitvoeren. Het gaat om activiteiten waarvoor je voldoende beroepskennis moet kunnen aantonen door een diploma of beroepspraktijk (lijst gereglementeerde beroepen).

Als niet-Belg moet je bovendien in het bezit zijn van een beroepskaart. De aanvraag voor een beroepskaart gebeurt via het gemeentebestuur (dienst burgerzaken), mits voorlegging van een verblijfsvergunning.

Voor meer informatie kan je altijd terecht bij één van de ondernemingsloketten of bij www.vlaio.be.
Neem ook eens een kijkje bij de algemene informatie op onze website.