Home Werken Ondernemen Taxi en ceremonieel vervoer

Taxi en ceremonieel vervoer

Sinds 1 januari 2020 zijn de 2 bestaande vergunningstelsels voor taxidiensten en diensten verhuur voertuig met bestuurder (VVB) vervangen door 1 generieke vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (IBP). Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen vind je onderaan bij de downloads.

Individueel bezoldigd personenvervoer is het vervoer van personen met voertuigen voor maximum 9 personen (bestuurder inbegrepen), waarvoor een vergoeding wordt gevraagd die hoger is dan de vervoersonkosten (0,75 euro per km voor taxi of 30 euro per uur voor ceremonieel vervoer), die ter beschikking gesteld wordt van het publiek en waarbij de bestemming door de klant wordt bepaald. Daarbij zijn volgende 4 exploitatievormen mogelijk:

  • straattaxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op de openbare weg of op een andere plaats waarover de exploitant zelf beschikt
  • standplaatstaxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op een standplaats op de openbare weg die voorbehouden is voor diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer (de zogenaamde taxistandplaatsen)
  • ceremonieel vervoer: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek voor ceremonies (bv. trouw, doop, begrafenis, parade …) op basis van een schriftelijke overeenkomst met de klant voor minstens 3 uur
  • openbaarvervoertaxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek via de Mobiliteitscentrale in het kader van collectief aangeboden openbaar personenvervoer waarbij wordt ingespeeld op specifieke individuele mobiliteitsvragen van personen (nog niet operationeel)

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer wil exploiteren moet daarvoor een vergunning hebben. De vergunning is geldig in heel Vlaanderen, maar moet aangevraagd worden in de gemeente waar je exploitatiezetel gevestigd is of zal zijn. De aanvraag dien je online in via de Centaurus2020 databank of schriftelijk via het aanvraagformulier vergunning IBP onderaan bij de downloads.

Voor elke vergunning wordt er door de gemeente een jaarlijkse retributie per voertuig aangerekend. De tarieven worden bepaald door de Vlaamse overheid en zijn dus gelijk voor alle gemeenten:

  • 350 euro per voertuig per jaar
  • 250 euro voor milieuvriendelijke voertuigen

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Meer info
www.vlaanderen.be/vergunning-voor-het-uitbaten-van-een-taxidienst

Downloads