Home Werken Ondernemen Wekelijkse rustdag en sluitingsuren

Wekelijkse rustdag en sluitingsuren

De kleinhandel is onderworpen aan federale wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. De verplichting geldt niet voor diensten zoals horeca, kappers ...

 

Wekelijkse rustdag en sluitingsuren
Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag. Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.

Een handelaar mag een andere dag dan zondag als wekelijkse rustdag kiezen. In dat geval moet hij op een duidelijk zichtbare manier de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur vermelden. De wekelijkse rustdag moet minstens voor 6 maanden dezelfde blijven.

Kleinhandelaars moeten zich ook houden aan de wettelijke sluitingsuren. Voor de meeste winkels (die normaliter overdag open zijn) wil dat zeggen dat ze gesloten moeten zijn:

  • voor 5.00 uur en na 20.00 uur;
  • voor 5.00 uur en na 21.00 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21.00 uur open blijven.

Uiteraard moet ook rekening gehouden worden met de wetgeving op de zondagsrust.

 

Afwijking wekelijkse rustdag en sluitingsuren
Op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden zoals wettelijke feestdagen, solden, feesten, jaarmarkt ... Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Op volgende data in 2019 wordt voor het ganse grondgebied van de gemeente Arendonk afwijking toegestaan op de wekelijkse rustdag en sluitingsuren:

Verloren maandag, maandag 7 januari 2019
Dinsdag 1 t.e.m. maandag 7 januari 2019

Jaarmarkt, maandag 11 maart 2019
Dinsdag 5 t.e.m. maandag 11 maart 2019

Pasen, zondag 21 april 2019
Maandag 15 t.e.m. zondag 21 april 2019

Dag van de Arbeid, woensdag 1 mei 2019
Donderdag 25 april t.e.m. woensdag 1 mei 2019

Moederdag, zondag 12 mei 2019
Maandag 6 t.e.m. zondag 12 mei 2019

Braderijperiode, 20 t.e.m. 23 juni 2019
Maandag 17 t.e.m. zondag 23 juni 2019

Nationale Feestdag, zondag 21 juli 2019
Maandag 15 t.e.m. zondag 21 juli 2019

O.L.V. Hemelvaart, donderdag 15 augustus 2019
Vrijdag 9 t.e.m. donderdag 15 augustus 2019

Weekend van de Klant, zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019
Maandag 30 september t.e.m. zondag 6 oktober 2019

Allerheiligen, vrijdag 1 november 2019
Maandag 28 oktober t.e.m. zondag 3 november 2019

Wapenstilstand, maandag 11 november 2019
Dinsdag 5 t.e.m. maandag 11 november 2019

Eindejaarsperiode, december 2019
Dinsdag 3 t.e.m. maandag 31 december 2019

 

Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
Voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie gelden een aantal specifieke bepalingen van het Uniform Gemeentelijk Politiereglement – Deel A – Afdeling V – Hoofdstuk X. Zo is voor het openen of heropenen ervan een voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen nodig. Deze vergunning kan geweigerd worden op basis van een aantal objectieve criteria. De burgemeester kan de sluiting van deze 2 types van vestigingen bevelen die in overtreding zijn met het Uniform Gemeentelijk Politiereglement of de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Het is verboden nachtwinkels open te houden:

  • op vrijdag en zaterdag voor 18.00 uur en na 3.00 uur;
  • op de andere dagen voor 18.00 uur en na 1.00 uur

Voor de private bureaus voor telecommunicatie zijn de sluitingsuren gelegen tussen 20.00 uur en 5.00 uur.